PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Pas als je jezelf kunt leiden, kan je anderen leiden.

In deze training staat jouw beleving, jouw onzekerheid en ook je wil om het goed voor elkaar te krijgen centraal.

Jouw talenten, jouw kracht, jouw ontwikkeling. Heel persoonlijk, jij staat centraal.
Zijn wie je bent en dat gebruiken om een goed leider te worden.

Eerst naar binnen en dan naar buiten.

direct contact opnemen met De Werkloods