Een groep mensen is nog geen team.

Een team heeft gezamenlijke doelen, waarden en normen. En heeft de wil om met elkaar te groeien. En samen succes te behalen en te vieren.

Dit vraagt nogal wat. Vooral dat je als team weg moet nemen wat dit in de weg staat en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

De leidinggevende is onderdeel van het team. Daarom is het soms beter om de route van groep naar team door een externe te laten begeleiden.

Wil je als team gaan excelleren met elkaar?
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.